Hướng dẫn cài dặt Favicon cho website blogspot, wordpress

1. Favicon là gì? Tại sao website của bạn cần favicon?

Favicon là gì? : là một hình ảnh nhỏ – biểu tượng (icon) đại diện cho website của bạn hiển thị cạnh địa chỉ trang web (URL HTTP) trên thanh địa chỉ (Address) trên trình duyệt của khách hàng.
Tác dụng của Favicon, tại sao cần sử dụng: Favicon biểu tượng nhỏ đặc trưng sẽ giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ, nhận biết, phân biệt website của bạn trong danh sách bookmark với các website khác.
Một trang web có Favicon nhìn trông thu hút hơn các trang không có Favicon rất nhiều.

2. Hướng dẫn tạo và chèn favicon.ico vào website

Bước 1 : Tạo logo ảnh dưới dạng file.ico

Truy cập tại đây để convert file logo ảnh của bạn sang tệp tin có đuôi là .ico. Sau đó tải tập tin file logo ảnh có đuôi .ico đó về máy.

Bước 2: Tạo đường dẫn file ảnh .ico

Sau khi có file logo ảnh có đuôi dưới dạng .ico ta tiến hành upload file ảnh đó lên trang web của bạn hoặc trang web convert link tại đây để lấy đường dẫn file ảnh. 

Bước 3: Chèn favicon.ico vào website

Sau khi đã có đường dẫn logo với file có đuôi .ico, tiếp theo bạn tiến hành chèn đoạn code sau vào website của bạn. 

Đoạn code sẽ có cấu trúc như sau: 

<link href='link img.ico' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'/>

Trong đó: link img.ico là link đường dẫn logo ảnh mà bạn vừa tạo xong ở bước 2

+ Trường hợp: Website dưới dạng Blogspot

Nếu website của bạn là dạng Blogspot bạn cần vào Trang Blog Của Mình -> Chủ đề -> Chọn dấu mũi tên bên trái chữ Tuỳ Chỉnh -> Chỉnh sửa HTML

Tại đây bạn tiến hành tìm và chèn đoạn code vào sau thẻ <head>

Sau khi hoàn thành xong bạn lưu lại và xem thành quả của mình. 

+ Trường hợp: Website dưới dạng Wordpress

Nếu website của bạn dưới dạng Wordpress bạn cần truy cập vào trang quản trị website của mình. Sau đó bạn vào mục Giao Diện -> Sửa Giao Diện -> Tuỳ chọn vào header.php  

Tại đây bạn tiến hành tìm và chèn đoạn code vào sau thẻ <head>

Sau khi hoàn thành xong bạn lưu lại và xem thành quả của mình. Đăng nhận xét

0 Nhận xét