Hướng dẫn tối ưu SEO cho website mới từ A - Z cơ bản

Thời gian vừa qua, khi mình xây dựng blogspot của riêng mình, bắt đầu xây từ những viên gạch đầu tiên nên mình nhận thấy việc khai báo thẻ meta cũng cực kỳ quan trọng trong việc tối ưu SEO blog của bạn. 

Vậy nên, sau quá trình tự tìm hiểu cùng chút kinh nghiệm cá nhân của mình và nhận thêm sự giúp đỡ từ admin dulichdau.com, a27d.com, khochat.com mình cũng đã tối ưu được các thẻ meta cần thiết cho việc SEO blogspot. Mình viết bài này hi vọng chia sẻ lại cho các bạn cũng vừa mới bắt đầu tìm hiểu thẻ meta giống mình có thể tham khảo để tối ưu blog như cách mà mình đã làm. 

Hướng dẫn tối ưu SEO cho website mới từ A - Z cơ bản navivu.com


1. Thẻ meta là gì?

Thẻ meta đầu trang là những mã dòng nằm trong phần đầu <head> của trang html để cung cấp thông tin cho công cụ tìm kiếm (google, cốc cốc, bing,..). Các thông tin đó bao gồm: từ khóa chính, tiêu đề, nội dung, ngôn ngữ chính,...

Thẻ meta không dùng để cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng mà để các công cụ tìm kiếm có thể hiểu được nội dung của trang web là gì.

2. Khai báo các thẻ meta cơ bản để tối ưu website

2.1 Khai báo title

Cấu trúc: 

<title>Tiêu đề website của bạn</title>

Ví dụ: <title>Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch</title>

2.2 Khai báo thẻ Meta Title

Cấu trúc:

<meta content='Tiêu đề website của bạn' property='og:title'/>
<meta content='
Tiêu đề website của bạn' property='og:image:alt'/>
<meta content='
Tiêu đề website của bạn' name='twitter:title'/>
<meta content='
Tiêu đề website của bạn' name='twitter:image:alt'/>
<meta content='
Tiêu đề website của bạn' property='og:site_name'/>

Ví dụ:

<meta content='Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' property='og:title'/>
<meta content='
Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' property='og:image:alt'/>
<meta content='
Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' name='twitter:title'/>
<meta content='
Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' name='twitter:image:alt'/>
<meta content='
Navivu - Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' property='og:site_name'/>

2.3 Khai báo thẻ Meta Image

Cấu trúc:

<meta content='Link ảnh logo website của bạn' property='og:image'/>

<meta content='Link ảnh logo website của bạn' name='twitter:image'/>

Ví dụ:

<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFYXXlIHxsnIf2EMhgh25I11_7n-5fZMdkyHCuG9ZgdnQJ08o21Iyh5BV7iBxIN5wNxryr7sD49tagJBc8eiV5ZNfYiEct63LK2T-rMk0NpryssSbUwcrbUkns8vjpYH00lt_lyfvrqNQ/s1600/logo.png' property='og:image'/>
<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFYXXlIHxsnIf2EMhgh25I11_7n-5fZMdkyHCuG9ZgdnQJ08o21Iyh5BV7iBxIN5wNxryr7sD49tagJBc8eiV5ZNfYiEct63LK2T-rMk0NpryssSbUwcrbUkns8vjpYH00lt_lyfvrqNQ/s1600/logo.png' name='twitter:image'/>

2.4 Khai báo thẻ Meta Description

Cấu trúc:

<meta content='Mô tả website của bạn' name='description'/>
<meta content='Mô tả website của bạn' property='og:description'/>
<meta content='
Mô tả website của bạn' name='twitter:description'/>

Ví dụ:

<meta content='Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' name='description'/>
<meta content='Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' property='og:description'/>
<meta content='Kênh chia sẻ địa điểm ăn uống, du lịch' name='twitter:description'/>

2.5 Khai báo thẻ Meta Keywords

Cấu trúc:

<meta content='Liệt kê các từ khoá hướng đến website' name='keywords'/>

Ví dụ:

<meta content='địa điểm ăn uống sài gòn, địa điểm du lịch' name='keywords'/>

2.6 Khai báo thẻ Meta Links

Cấu trúc:

<link href='Link website' rel='canonical'/>
<link href='
Link website' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta content='
Link website' property='og:url'/>

Ví dụ:

<link href='https://www.navivu.com/' rel='canonical'/>
<link href='
https://www.navivu.com/' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta content='
https://www.navivu.com/' property='og:url'/>

2.7 Khai báo thẻ Meta Icon

Cấu trúc: 

<link href='Link ảnh có đuôi .ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>

>>> Hướng dẫn chi tiết khai báo Favicon tại đây

2.8 Khai báo thẻ Meta Robots Search

Cấu trúc:

<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='VN' name='geo.country'/>
<meta content='vi' name='language'/>
<meta content='global' name='target'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Yahoo'/>
<meta content='follow, all' name='Bing'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>

2.9 Tổng hợp đoạn code khai báo SEO

<!-- Blog Title -->

<title>Tiêu đề website của bạn</title>

<!-- Meta Title -->

<meta content='Tiêu đề website của bạn' property='og:title'/>
<meta content='Tiêu đề website của bạn' property='og:image:alt'/>
<meta content='Tiêu đề website của bạn' name='twitter:title'/>
<meta content='Tiêu đề website của bạn' name='twitter:image:alt'/>
<meta content='Tiêu đề website của bạn' property='og:site_name'/>

<!-- Meta Image -->
<meta content='Link ảnh logo website của bạn' property='og:image'/>

<meta content='Link ảnh logo website của bạn' name='twitter:image'/>

<!-- Meta Description -->

<meta content='Mô tả website của bạn' name='description'/>
<meta content='Mô tả website của bạn' property='og:description'/>
<meta content='Mô tả website của bạn' name='twitter:description'/>

<!-- Meta Keywords -->

<meta content='Liệt kê các từ khoá hướng đến website' name='keywords'/>

<!-- Meta Link -->

<link href='Link website' rel='canonical'/>
<link href='Link website' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta content='Link website' property='og:url'/>

<!-- Meta Icon -->

<link href='Link ảnh có đuôi .ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>

<!-- Meta Robots Search -->

<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='VN' name='geo.country'/>
<meta content='vi' name='language'/>
<meta content='global' name='target'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Yahoo'/>
<meta content='follow, all' name='Bing'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét